MAT-500MM

Model MAT-500MM «MultiForm» jest realizowany na bazie napędu elektrycznego firmy «Schneider» (Francja), co pozwoliło na znaczne zwiększenie wydajności (na niektórych typach wyrobów o 55…60%), a to z kolei pozwala na obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie ilości wyrobów gotowych.

Przeznaczenie – produkcja pojemników, pokryw, słoików, kubków, wkładek, pudełek na lunch, opakowania blisterowego 

 W podstawowej konfiguracji model MAT-500ММ «MultiForm» jest dostarczany z następującymi węzłami:

  • węzeł odwijania z podnośnikiem pneumatycznym o średnicy do 800 mm (na życzenie klienta jest dostarczany inny węzeł odwijania, dla rolki o średnicy do 1800 mm bez podnoszenia pneumatycznego rolki). Węzeł odwijania posiada dwie pozycje umieszczenia rolki, co pozwala zmieniać rolkę bez zatrzymania sprzętu;
  • wejściowy stół dla folii;
  • węzeł ruchu folii (łańcuchowy węzeł podawania), wyposażony w serwomotor. Węzeł również posiada funkcję rozsunięcia prowadnic podajnika, co jest ważne w przypadku formowania materiału PP (polipropylen). Obudowa węzła podawania jest wykonana ze specjalnego ukształtowanego profilu duraluminiowego;
  • węzeł ogrzewania bezkontaktowego (płyta górna i dolna);
  • kombinowany węzeł formowania/wycinania (narzędzie do wycinania – noże taśmowe), wyposażony w serwomotor i automatyczne urządzenie smarowania;
  • węzeł układania w stosy (układanie w stosy do góry z późniejszym zsunięciem stosów na stół odbiorczy). Węzeł układania w stosy, na żądanie klienta, może być dostarczany w opcji sztaplowania gotowych wyrobów z funkcją ich obrotu wokół swojej osi.

Instalacja i usunięcie wyposażenia (narzędzie formujące, narzędzie do wycinania, wyposażenie układania w stosy) jest dokonywana ze strony operatora.

  • węzeł zwijania odpadu technologicznego;
  • system sterowania z centralą;
  • urządzenia pneumatyczne.

Sprzęt jest wyposażony w system oszczędzania sprężonego powietrza (podwójne zasilanie cylindrów pneumatycznych).

W podstawowej konfiguracji sprzęt MAT-500MM «MultiForm» pozwala na pracę na bazie technologii formowania w połączeniu z wycinaniem wyrobów wzdłuż konturu, z możliwością prasowania stemplowego z dalszym sztaplowaniem gotowych wyrobów w węźle układania w stosy z funkcją liczenia wyrobów gotowych.

Model termoformierki MAT-500MM MultiForm może być doposażony jako opcja w oddzielny automatyczny węzeł wycinania. Miejsce do jego instalacji i podłączenia do linii przewidziano w konstrukcji podstawowego modelu wyposażenia. Jako narzędzie do wycinania są wykorzystywane noże taśmowe.

Po doposażeniu sprzętu w automatyczny węzeł wycinania, pojawia się również możliwość oddzielnego formowania z dalszym wycinaniem w węźle wycinania. Wraz z wykorzystaniem oddzielnego węzła wycinania pojawia się również możliwość wycinania wyrobów w kilku równoległych płaszczyznach, pod warunkiem, że maksymalna odległość między górną a dolną płaszczyzną wycinania nie przekracza 45 mm. 

Parametry techniczne:

Wykonanie klimatyczne według
GOST 15150-69:
UHŁ 4.2
Stopień ochrony:
IP 3.0
Rodzaj napędu:
pneumatyczny, elektryczny
Klasa czystości zużywanego sprężonego powietrza według GOST 17433:
nie gorzej niż 8
Zasilanie elektryczne:
380V, 3F
Maksymalny pobór mocy:
75,0 kW
Średni pobór mocy:
20,0 kW
Ciśnienie zużywanego sprężonego powietrza:
6 - 10 bar
Maksymalne zużycie sprężonego powietrza:
2,55 m³/min
Średnie (nominalne) zużycie sprężonego powietrza:
2,28 m³/min
Rodzaj płynu chłodzącego:
Wieloobrotowe chłodzenie z chłodnicą wody
Maksymalny pobór płynu chłodzącego:
40 l/min
Sposób ogrzewania materiału:
Bezkontaktowy, dwustronny
Sposób formowania:
Pneumatyczny z poprzednim wyciągiem stemplowym
Sposób oddzielenia wyrobów:
Połączone wycięcie stemplowe wraz z układaniem w stosy
Rodzaje produkowanych wyrobów:
Negatywne, pozytywne, negatywno-pozytywne
Maksymalne wymiary produkowanych wyrobów:
460 × 550 mm
Maksymalna głębokość wytwarzanych wyrobów:
140 mm
Rodzaje używanych folii:
HIPS, SB, OPS, PVC, PET, PP
Grubość używanych folii:
0,18 - 1,5 mm
Maksymalna szerokość folii:
610 mm
Maksymalna średnica rolki folii:
1800 mm
Maksymalna waga rolki folii:
800 kg
Wydajność:
15 - 40 cykli/min
Gwarantowany współczynnik obciążenia przy zmianie wyposażenia nie więcej niż jeden raz w tygodniu:
0,91
Wymiary gabarytowe (długość×szerokość×wysokość):
9000 × 2600 × 2300 mm
Waga:
3500 kg
Uśredniony czas przełączenia:
2,5 - 3,0 godziny

 

Wzory opakowań:

Автор : btamedia

Czemu właśnie my?

Jedną z podstawowych zasad naszej działalności jest maksymalne zaspokojenie zapotrzebowań zleceniodawcy, uważny stosunek do niego w ciągu całego okresu eksploatacji dostarczonego sprzętu. Nasze relacje ze zleceniodawcami nie są ograniczone terminem gwarancji.